O jednostce

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Poznaniu Grupy Ratownictwa Specjalistycznego – tak bowiem brzmi pełna nazwa jednostki – sięga roku 2002. Wtedy to grupa funkcjonariuszy PSP i cywili związana głównie z JRG 4 w Poznaniu wyszła z inicjatywą powołania do życia stowarzyszenia włączonego do struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zamysł był prosty. Dwa lata wcześniej w KM PSP w Poznaniu powstała Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. Początki tej formacji były trudne. Brakowało bowiem wielu regulacji dotyczących obecności w strukturach PSP psów ratowniczych. Licząc się z możliwością problemów formalnych w pierwszych latach funkcjonowania SGPR, podjęto decyzję o powołaniu do życia jednostki ochotniczej, która w założeniu miała stanowić naturalne zaplecze i wsparcie dla grupy PSP a w przyszłości być jej równoprawnych i pełnowartościowym partnerem. Tak też się stało po kilkunastu latach współpracy.

CZYTAJ DALEJ

OSP Poznań GRS – historycznie pierwsza tego typu grupa ochotnicza w Polsce – skupia ludzi, którzy w sposób bezinteresowny i profesjonalny niosą pomoc z wykorzystaniem psów ratowniczych w miejscach katastrof budowlanych, naturalnych i zaginięciach w terenie otwartym. W chwili obecnej grupa składa się z ponad 20 ratowników różnych specjalności: przewodnicy psów ratowniczych, w tym także instruktorzy szkolenia i egzaminatorzy KG PSP, nawigatorzy, planiści, ratownicy medyczni i ratownicy wysokościowi. Członkowie OSP Poznań GRS uczestniczą także w kursach organizowanych dla ochotników przez KM PSP w Poznaniu w tym: kurs podstawowy, ratownictwa technicznego, dowódców, kierowców-konserwatorów. Jako grupa specjalistyczna poznańska jednostka bierze udział także w wielu ćwiczeniach w Polsce i zagranicą organizowanych i dedykowanych dla grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Nieoficjalną siedzibą grupy od początku było zawsze miejsce stacjonowania strażaków z JRG 4 i SGPR Poznań. I tak, do czerwca 2014 roku była to strażnica przy ul. Hetmańskiej, od czerwca do końca 2014 roku strażnica na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych przy ul. Dąbrowskiego. Następnie grupa została przeniesiona na teren JRG 7 i KM PSP przy ul. Bobrzańskiej. Ten adres już od kilku lat formalnie stanowił oficjalną siedzibę OSP Poznań GRS. W najbliższych latach planowana jest budowa nowej strażnicy dla ratowników z JRG 4 a terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Lotniczej. W związku z tym istnieją także duże szanse na przejście na ten teren OSP i ulokowania jednostki w starym budynku, który ma być poddany gruntownemu remontowi.

Grupa na dzień dzisiejszy liczy ponad 20 ratowników oraz 6 psów ratowniczych z licencjami i w trakcie szkolenia. Do dyspozycji ma także 2 auta (Toyota Hiace oraz Ford Transit) z przyczepką przystosowane do przewozu łącznie 12 ratowników i 9 psów. Od 2007 roku jednostka posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Decyzją Komendanta Głównego PSP z dnia 1 stycznia 2015 roku OSP Poznań GRS została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednocześnie zostaliśmy włączeni w poczet Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ratownicy OSP Poznań GRS w ciągu roku biorą udział średnio w kilkunastu akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na terenie całego kraju, współpracując z innymi podmiotami, w tym m.in. PSP, OSP, Policja, Fundacja Itaka. Jako część lokalnego samorządu jednostka prowadzi także działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży, organizuje m.in. pogadanki i pokazy w przedszkolach i szkołach oraz w trakcie licznych festynów i pikników rodzinnych.

ZAMKNIJ

17 października 2016

Egzaminy Nowy Sącz 10-14.10.2016

Bardzo nam miło poinformować, że 14 października nasze zespoły Michał z Gwidonem (recertyfikacja), Paweł z Niki oraz Tomek z Weberem (K9 Team SGPR Poznań) zdali…

4 października 2016

Żegnaj Edziu!

Wczoraj po nagłej i ciężkiej chorobie na wieczną służbę po drugiej stronie tęczowego mostu odszedł Edek, pies naszego kolegi Tomka z SGPR Poznań. Edziu mimo,…

27 września 2016

Poszukiwania mieszkanki Rudgerzowic

We wtorkowe popołudnie 27 września zostaliśmy zadysponowani wraz z SGPR Poznań do pomocy w poszukiwaniach 32-letniej mieszkanki miejscowości Rudgerzowice w województwie lubuskim. Jak się okazało…

PARTNERZY

Zakaz kopiowania materiałów bez zgody autora © 2016
Realizacja: IADU.pl